top of page

A Baptista Szeretetszolgálat és az Utcafront

A Baptista Szeretetszolgálat az ezredfordulón már 4 éve működött, és a 96-ban elindult segélyprogramjai - amely egy idős hölgy 5000 Ft-os adományával kezdődött - akkor már nemzetközivé váló segélyprogramokká nőttek. Külföldön ott járt a háborús Koszovóban, a földrengés sújtotta Indiában, és világviszonylatban is elsőként adományaival eljutott Észak-Koreába is. Elnökünk, Szenczy Sándor karizmatikus személye szó szerint nem ismert határokat, így az általa vezetett Szeretetszolgálat is eljuthatott étel, gyógyszer és ruha  adományaival, szakmai segítségnyújtásával a világ szinte bármely pontjára, ahol bajbajutott embereken tudott segíteni. Ekkor merült fel az igény arra, hogy figyelmét mindezen nagyívű segélyakciók mellett határainkon belülre is fordítsa, hogy a segítség itthon is közel legyen.

Magyarországon ekkorra vált a hajléktalanság komoly társadalmi problémává, hiszen a rendszerváltás, és az azt követő gazdasági és munkaerőpiaci változások egy évtizede alatt “kitermelt” kárvallottjai, az akkorra már társadalmi rétegként leírható hajléktalanság kikerülhetetlenül jelen volt főként a Főváros utcáin, közterületein. Ezen rétegen belül is kialakult egy olyan halmozottan hátrányos réteg, akik külső szociális problémáikkal együtt egy komoly belső problémával is küzdöttek, és amely belső probléma csak hatványozta bajaikat: a szenvedélybetegség. Legyen szó akár a hajléktalan intravénás kábítószer használókról, vagy “csak” a túlélés okán, az embertelen körülmények elviselése miatt ivó hajléktalan idős betegekről, ezzel a célcsoporttal nem sokat tudott kezdeni az ellátórendszer. Főként azért sem, mert ez a réteg alapvetően rejtőzködő életformát élő, a társadalomból kiábrándult, bizalmatlan emberekből állt leginkább.

 

Ezért jött tehát létre a Szeretetszolgálaton belül az Utcafront részleg - Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye - 2001-ben azzal a céllal, hogy Budapest területén, a hajléktalanságon belül is hátrányosabb helyzetű idős, beteg és fiatal kábítószerfüggő embereknek nyújtson szakmailag indokolt segítségeket.

Munkánk kezdetén kimentünk az utcára és kerestük a rászoruló embereket, és meg is találtuk Őket romos házakban, pincékben, barlangokban, nagyobb köztereken, parkokban, aluljárókban és az erdő széleken. Szinte kivétel nélkül éhesek voltak, ezért vittünk élelmiszert, aztán ruhát, takarót, meleg paplant és bizalmat, emberi kapcsolatokat kezdtünk kialakítani olyan halmozott hátrányokkal élő emberekkel, akik talán sosem kerestek volna fel minket, vagy bármilyen más segélyszervezetet.

 

Az Intézmény telephelyéül szolgáló Bánya utcai ingatlant 2004-ben kaptuk meg tartós használatra a Fővárosi Önkormányzattól. Korábban itt egy tanműhely működött, amely akkor már több éve üresen állt. A felújítások azóta is tartanak, évről évre szépülünk.

Az intézményről

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működő Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye a rászorulók  - hajléktalan személyek és szenvedélybetegek - részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít integrált intézményi keretek között működő szolgáltatásokkal.

 

Az integrált intézmény célzottabbá teszi a szükségletalapú ellátást, javítja a legelesettebbek szolgáltatáshoz jutásának esélyeit. Ismertebbé teszi a lakosság körében a meglévő szolgáltatásokat, erősíti a fenntartó, az ellátottak, valamint az intézmény közötti együttműködést. Elősegíti a rászorulók kiegyensúlyozottabb életvitelét, a konfliktusos helyzetek feloldását, a hátrányok mérséklését.

 

További célunk, hogy a személyes szolgáltatást végzőknek is létbiztonságot, szakmai fejlődést, esetmegbeszélést, képzési, szupervíziós lehetőséget nyújtsunk a napi feladatok teljesítéséhez.

Célok

Az Utcafront elsődleges célja az élet védelme, és egy olyan komplex szolgáltatás kialakítása, amely a lehető legszélesebbre tudja tárni kapuit - egy képzeletbeli piramis legalján - és fokozatosan tudja végigvezetni a klienst egy bizalmi kapcsolat kialakulásával az egymásra épülő ellátási formában - a képzeletbeli piramis csúcsa felé - , amely a társadalmi visszailleszkedés.

Programok felépülése, a komplex, integrált rendszer és kialakulása

FRONTVONAL:                                          • utcai megkeresés, krízisellátás,                                                                            mobil program.

 ELLÁTÁS, MUNKA A KLIENSEKKEL:       • szállás lehetőség, közösségi                                                                                ellátás, foglalkoztatás.

 INTEGRÁCIÓ:                                           • félutasházak.

piramis.png

2001-ben elindult az utcai megkereső szolgálat, amely program feladata volt megkeresni ezeket az embereket, utcákon, parkokban, barlangokban, erdőkben, és a rendszeres kapcsolattartással kialakítani egy olyan bizalmi viszonyt, segítő-kliens kapcsolatot, amely lehetővé teszi a további segítést, közös munkát, motiválást, ily módon pedig ezeknek az embereknek a bevonását az ellátórendszerbe.

 

 

Az utcai megkereső szolgálat időközben kiegészült egy Utca 2 csapattal is, továbbá szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű programmal - Mobil tűcsere program, amely programnak az alapszolgáltatásokon túl a legfontosabb célja a bizalom kiépítése a szolgáltatást igénybe vevők körében, ezáltal pedig biztosítva a lehetőségek felkínálásának az esélyét, hogy amennyiben készek a változásra, változtatásra, legyen hova fordulniuk.

A következő fontos esemény az Utcafront életében 2004-ben az volt, amikor egy, a Fővárostól határozatlan időre rendelkezésünkre bocsájtott egykori tanműhely falai között megnyitottuk szálláshelyeinket a kőbányai Bánya utca 1 alatt. Az Utcafront Menedék kezdetben 25, később 50, majd 100 fő befogadását teszi lehetővé éjjeli menedék és nappali melegedő formájában. A menedékhelyet úgy alakítottuk ki kezdettől fogva, hogy az utcán megkeresett szenvedélybetegeket éppúgy be tudjuk fogadni, mint az idős beteg, magukra maradt hajléktalanokat, azokat az embereket, akiknek lakhatásuk megoldatlan maradt az ellátórendszer kiépülésével is, hiszen ezek az emberek a szenvedélybetegségüknél fogva olyan speciális igényűek, amely igényeket csak egy speciális szakmai gárda és szemlélet képes hatékonyan ellátni. Munkatársaink egy olyan multidiszciplináris csapatot alkotnak, amelyek tagjai között megtalálható szakképzett ápoló, szociális munkás, teológus, közösségi szociális munkás és felépülőben lévő, sok éve szermentes, józan szenvedélybeteg is.

 

A szállásunkon fogadott emberek tehát döntően az utcai megkereső programok és a szenvedélybeteg részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás által behozott emberekből állnak, amely programok évi rendszerességgel kiegészülnek a téli krízisidőszakban működő krízisautó működtetése programunkkal, amelyet a Menhely Alapítvánnyal együttműködésben végzünk rendszeresen.

Az ellátási rendszerünk másik fontos pillérévé váló program a szenvedélybetegek közösségi ellátása 2008-ban indult. A szakmai szempontból igencsak kiemelkedő munkát végző kollégáink feladata a rendszerbe bekapcsolódó kliensekkel való szociális munka, egyéni esetkezelés, közösen meghatározott célok, feladatok megvalósítása, a továbblépés elősegítése. Ezen a ponton gyakran vesszük igénybe társszervezetek, elsősorban kórházak és rehabilitációs intézmények szolgáltatásait is, hogy onnan visszatérve fogadni tudjuk őket újra reintegrációs félutasházainkban.

Mára már fontos eleme lett az Utcafront ellátásának a közfoglalkoztatási program is. 2014-ben az Állam által támogatott közfoglalkoztatási programnak köszönhetően 30-50 fő részére munkát is tudunk adni. A programot a X. kerületi Önkormányzattal és a Kőkert Kft-vel együttműködésben valósítjuk meg.

Az Utcafront képzeletbeli piramisának csúcsán a reintegrációs házak állnak, Miskolcon egy női lakóotthon, Debrecenben pedig a férfiak által igénybe vehető félutasház. A lakóotthonok a társadalmi visszailleszkedést segítik elő, ahol a lakók önállósága jelentősen nagyobb, ugyanakkor az elvárás is magasabb velük szemben. Feladatuk a munkakeresés, előtakarékosság, és a szermentes, absztinens életmód megtartása és fenntartása ajánlottan önsegítő csoportokon való részvétellel, védett munkahely és közösségi programok biztosításával.

A szolgáltatások igénybe vétele feltételhez nem köthető. Egyének, csoportok, közösségek vagy közvetlenül keresik fel, vagy a területen működő más intézmények javasolhatják a kapcsolatfelvételt, illetve a Szociális Intézmény ajánlja fel segítségét a rászorulónak. Kizárólag olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekre a kliens a Szociális Intézmény által feltárt lehetőségek közül igényt tart

NYITOTTSÁG ELVE

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

bottom of page