top of page

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

A szolgáltatás célja, feladata

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozást, a pszichoszociális rehabilitációt és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítunk. Segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A közösségi ellátás akkor hatékony, ha átfogó, ha nem csak szigetszerűen épül ki és integrált. Ez azt jelenti, hogy az ellátottak céljainak megvalósulása érdekben indokolt a különböző szolgálatok – egészségügyi és szociális – szoros együttműködésének kialakítása. A hatékony közösségi ellátásunk gondot fordít a szolgáltatást igénybe vevő, a közösség és a természetes segítők megfelelő oktatására, támogatására annak érdekében, hogy a közösségi ellátásban rájuk eső feladatokat kompetensen oldják meg, a beteg terhei lehetőleg ne növekedjenek. Végezetül, a közösségi ellátásunk épít az ellátott közvetlen környezetében élő természetes segítők közreműködésére, az intézményes megoldások helyett az egyéni, közösségi megoldásokra helyezi a hangsúlyt.

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

bottom of page