top of page

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

IMG_C66408DB385E-1.jpeg

A szolgáltatások célja, feladata

A programot igénybe vevő intravénás droghasználó személyek és környezetük segítése alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében. Ennek során a pszichoaktív anyag használatához kapcsolódó egészségügyi ártalmak csökkentése, steril eszközök begyűjtése és biztosítása, egészségügyi szűréshez való hozzáférés szervezése; krízis intervenció; a biztonságosabb droghasználat elérése, a túladagolás prevenciója, egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése; problémaelemzés és problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése és a változtatásra motiváló tényezők feltárása.

Ellátási területek, helyszín, nyitvatartás

Működési engedély alapján Budapest Főváros teljes területe, nyitvatartás:

 

Hétfőtől péntekig minden hétköznap 13h - 16h-ig a Népliget Vajda Péter utcai megálló parkolójában

A program célcsoportja, szolgáltatások

Budapest területén élő infektológiai szempontból magas kockázatú társadalmi csoportok: intravénás droghasználók, prostituáltak.

 

 

A program keretein belül nyújtott szolgáltatások

 

• egészségügyi károsodások minimalizálása tanácsadással és egészségvédő steril eszközök biztosításával,

• szociális károsodások megelőzése egyéni esetkezeléssel, szükség szerint élelmiszer és ruhaadományok biztosításával,

• HCV, HIV prevenció, tanácsadás, lehetőség szerinti szűrés,

• krízisintervenció,

• overdózis prevenciója,

• információnyújtás szóróanyagok terjesztésével és személyes konzultációval, tájékoztatással,

• egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, egyéni szükségleteknek megfelelő továbbirányítás a más egészségügyi, szociális és rehabilitációs szolgáltatókhoz,

• A változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése.

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

bottom of page